27.04

Інформація для акціонерів

Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів ПРАТ «АТП «АТЛАНТ», які відбудуться 28.04.2020р.:


Загальна кількість акцій станом на 22.04.2020р. – 283 718 500 штук простих іменних акцій;


Загальна кількість голосуючих акцій станом на 22.04.2020р. – 283 718 500 штуки простих іменних акцій