25.07

Інформація для акціонерів

Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів ПРАТ «АТП «АТЛАНТ», які відбудуться 26.07.2018р.:

Загальна кількість акцій станом на 20.07.2018р. – 283 718 500 штук простих іменних акцій;

Загальна кількість голосуючих акцій станом на 20.07.2018р. – 282 546 300 штуки простих іменних акцій