17.04

Інформація для акціонерів

Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів ПРАТ «АТП «АТЛАНТ», які відбудуться 18.04.2019р.:

Загальна кількість акцій станом на 12.04.2019р. – 283 718 500 штук простих іменних акцій;

Загальна кількість голосуючих акцій станом на 12.04.2019р. – 283 718 500 штуки простих іменних акцій