15.01

Особлива інформація. Зміна складу посадових осіб 14.01.2019

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

 

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АТП"АТЛАНТ"

2. Ідентифікаційний код юридичної особи

01004557

3. Місцезнаходження

03026  м. Київ   вул. Пирогівський шлях, 167-А

4. Міжміський код, телефон та факс

(044) 503 69 00 (044) 503 69 01

5. Електронна поштова адреса

n.vilchynska@asko.ukravto.kiev.ua

6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації

atlant.ukravto.ua

7. Вид особливої інформації відповідного до вимог глави 1 розділу ІІІ або інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю відповідного до вимог глави 2 розділу ІІІ цього Положення

Зміна складу посадових осіб емітента

 

II. Текст повідомлення

Рішення про звільнення прийнято <Наглядовою Радою Приватного акціонерного товариства "АТП "Атлант"» № 14/01/2019-1 від 14.01.2019 р.> 14.01.2019 р.

Звільнення посадової особи виконано на підставі <протоколу засідання Наглядової Ради Приватного акціонерного товариства «АТП «Атлант» № 14/01/2019-1 від 14.01.2019 р.>.

Посадова особа Залуцький Андрій Степанович (паспорт: серія СС номер 031412 виданий 11.04.1996 р. Калуським МВ УМВС в Івано-Франківській області), яка займала посаду Генеральний директор, звільнена.

Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%.

Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0 грн.

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: <три місяці двадцять чотири дні>.

Рішення про призначення прийнято <Наглядовою Радою  Приватного акціонерного товариства "АТП "Атлант"> 14.01.2019 р.

Призначення посадової особи виконано на підставі <протоколу засідання Наглядової Ради Приватного акціонерного товариства «АТП «Атлант» № 14/01/2019-1 від 14.01.2019 р.>.

Посадова особа Тітяноха Сергій Васильович (паспорт: серія СН номер 596547 виданий 20.11.1997 р. Харківським РУГУ МВС України в м. Києві), призначена на посаду Генеральний директор.

Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%.

Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0 грн.

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

Строк, на який призначено особу: <без зазначення строку>.

Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: <Начальник Відділу сервісного обслуговування департаменту обслуговування; Начальник СТО; Генеральний директор>.

Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: <0> акцій.

 

III. Підпис

1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.

2.

Генеральний директор

 

 

 

Тітяноха Сергій Васильович

 

(підпис) 

(ініціали та прізвище керівника) 

 

 

 

(дата)