19.11

Особлива інформація.Набуття прямо або опосередковано особою (особами, що діють спільно) з урахуванням кількості акцій, що належать їй та її афілійованим особам, домінуючого контрольного пакета акцій.

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

 

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АТП"АТЛАНТ"

2. Ідентифікаційний код юридичної особи

01004557

3. Місцезнаходження

03026 Київ Пирогівський шлях, 167-А

4. Міжміський код, телефон та факс

+380445036901 +380445036901

5. Електронна поштова адреса

n.vilchynska@asko.ukravto.kiev.ua

6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації

http://atlant.ukravto.ua

7. Вид особливої інформації відповідного до вимог глави 1 розділу ІІІ або інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю відповідного до вимог глави 2 розділу ІІІ цього Положення

Набуття прямо або опосередковано особою (особами, що діють спільно) з урахуванням кількості акцій, що належать їй та її афілійованим особам, домінуючого контрольного пакета акцій

 

II. Текст повідомлення

1).16 листопада 2018 р. емітентом від акціонера ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРАЇНСЬКА АВТОМОБІЛЬНА КОРПОРАЦІЯ», що є уповноваженою особою осіб, що діють спільно, було отримано інформацію про набуття особами, що діють спільно, права власності на домінуючий контрольний пакет акцій відповідно до ст. 65-2 Закону України «Про акціонерні товариства». Найвища ціна придбання акцій протягом 12 місяців, що передують дню набуття такого пакета акцій включно з днем набуття: особи, що діють спільно, протягом 12 місяців, що передують даті набуття домінуючого контрольного пакета акцій включно з датою набуття, не придбавали акції Товариства та опосередковано не набували право власності на акції Товариства; Дата набуття домінуючого контрольного пакета акцій Товариства (дата укладення Договору про спільну діяльність особами, що діють спільно): 15 листопада 2018 р.;

 

До набуття права власності на домінуючий контрольний пакет акцій розмір часток осіб, що діють спільно: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРАЇНСЬКА АВТОМОБІЛЬНА КОРПОРАЦІЯ» (ідентифікаційний код 03121566)в загальній кількості акцій: 93,289975%; в загальній кількості голосуючих акцій: 93,67700%; ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАПОРІЗЬКИЙ АВТОМОБІЛЕБУДІВНИЙ ЗАВОД» в загальній кількості акцій: 6,295786%; в загальній кількості голосуючих акцій: 6,321905%. Після набуття права власності на домінуючий контрольний пакет акцій розмір частки осіб, що діють спільно, в загальній кількості акцій: 99,585761%;в загальній кількості голосуючих акцій: 99,99891%.

2).16 листопада 2018 р. емітентом від акціонера ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРАЇНСЬКА АВТОМОБІЛЬНА КОРПОРАЦІЯ», що є уповноваженою особою осіб, що діють спільно, було отримано інформацію про набуття особами, що діють спільно, права власності на домінуючий контрольний пакет акцій відповідно до ст. 65-2 Закону України «Про акціонерні товариства». Найвища ціна придбання акцій протягом 12 місяців, що передують дню набуття такого пакета акцій включно з днем набуття: особи, що діють спільно, протягом 12 місяців, що передують даті набуття домінуючого контрольного пакета акцій включно з датою набуття, не придбавали акції Товариства та опосередковано не набували право власності на акції Товариства; Дата набуття домінуючого контрольного пакета акцій Товариства (дата укладення Договору про спільну діяльність особами, що діють спільно): 15 листопада 2018 р.;

 

До набуття права власності на домінуючий контрольний пакет акцій розмір часток осіб, що діють спільно: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРАЇНСЬКА АВТОМОБІЛЬНА КОРПОРАЦІЯ» (ідентифікаційний код 03121566) в загальній кількості акцій: 93,289975%; в загальній кількості голосуючих акцій: 93,67700%; ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАПОРІЗЬКИЙ АВТОМОБІЛЕБУДІВНИЙ ЗАВОД» в загальній кількості акцій: 6,295786%; в загальній кількості голосуючих акцій: 6,321905%. Після набуття права власності на домінуючий контрольний пакет акцій розмір частки осіб, що діють спільно, в загальній кількості акцій: 99,585761%;в загальній кількості голосуючих акцій: 99,99891%.

 

III. Підпис

1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.

2.

Генеральний директор

 

 

 

Залуцький Андрій Степанович

 

(підпис) 

(ініціали та прізвище керівника) 

 

 

 

(дата)