24.04

Підсумки голосування з питань порядку денного на річних Загальних зборах акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АТП «АТЛАНТ», 18 квітня 2019 року