29.04

Підсумки голосування з питань порядку денного на річних Загальних зборах акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АТП «АТЛАНТ», 28 квітня 2020 року