23.04

Підсумки голосування з питань порядку денного річних Загальних зборах акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АТП «АТЛАНТ», які відбулися 19.04.2018 р