19.11

Повідомлення про набуття права власності на домінуючий контрольний пакет акцій у розмірі 95 і більше відсотків простих акцій акціонерного товариства ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АТП «АТЛАНТ»