24.03

Повідомлення про проведення річних Загальних загальних зборів акціонерів ПРАТ «АТП «АТЛАНТ», що відбудуться 28 квітня 2020 року