05.04

Повідомлення про внесення змін до проекту порядку денного річних Загальних Зборів акціонерів

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО ПРОЕКТУ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

річних Загальних зборів акціонерів ПРАТ «АТП «АТЛАНТ»,

які призначені на 20 квітня 2017 року

 

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АТП АТЛАНТ», ідентифікаційний код 01004557 (надалі – Товариство), місцезнаходження якого: Україна, 03026, м. Київ, вул. Пирогівський шлях, 167-А повідомляє про те, що до проекту порядку денного річних Загальних зборів акціонерів Товариства, призначених на 20 квітня 2017 року о 15:00 годині за адресою: Україна, 03026, м. Київ, вул. Пирогівський шлях, 167-А, кімната №19, за рішенням Наглядової Ради Товариства від 03.04.2017 року внесені доповнення:

Проект порядку денного доповнений питанням наступного змісту:

Схвалення рішення Наглядової Ради про затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування на річних Загальних зборах акціонерів.

Проект рішення:

Схвалити рішення Наглядової Ради про затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування на річних Загальних зборах акціонерів.

Повідомлення про проведення річних Загальних зборів акціонерів Товариства опубліковане у Бюлетені «Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку» №52 від 17 березня 2017 р.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного:  http://www.atlant.ukravto.ua.

 

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні.

 

Генеральний директор                                                                                                              С.В. Тітяноха