20.04

Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів 19.04.2018 р.