25.04

Протокол про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів ПрАТ "АТП "АЛТАНТ"