03.10

Особлива інформація Відомості про рішення емітента про утворення, припинення його філій, представництв. 02.10.2019